ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เทียนสิน ดินแดนประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ 5 วัน 4 คืน

ไฮไลท์

ท่องไปในดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ปักกิ่ง-เทียนสิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน , พระราชวังต้องห้าม ,กำแพงเมืองจีน
  • จัตุรัสเทียนอันเหมิน , พระราชวังต้องห้าม ,กำแพงเมืองจีน
  • เมนูเป็ดปักกิ่ง+สุกี้มองโกล +บุฟเฟ่ต์เจงกิสข่าน
  • พักโรงแรม 4 ดาว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: ZETSN01

5 วัน / 4 คืน

เริ่มเพียง
  • 14,999 บาท

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เทียนสิน ดินแดนประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ 5 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
2-6 พ.ย. 61
15,999 บาท
20,499 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 18,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
16-20 พ.ย. 61
15,999 บาท
20,499 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
23-27 พ.ย. 61
15,999 บาท
20,499 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
1-5 ธ.ค. 61
16,999 บาท
21,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,900 บาท
6-10 ธ.ค. 61
16,999 บาท
21,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,900 บาท
14-18 ธ.ค. 61
15,999 บาท
20,499 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
21-25 ธ.ค. 61
15,999 บาท
20,499 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
27-31 ธ.ค. 61
15,999 บาท
20,499 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
21,999 บาท
27,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,900 บาท
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
21,999 บาท
27,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,900 บาท
11-15 ม.ค. 62
14,999 บาท
19,499 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
18-22 ม.ค. 62
14,999 บาท
19,499 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
25-29 ม.ค. 62
14,999 บาท
19,499 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
15-19 ก.พ. 62
16,999 บาท
21,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,900 บาท
22-26 ก.พ. 62
15,999 บาท
20,499 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
1-5 มี.ค. 62
15,999 บาท
20,499 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
8-12 มี.ค. 62
15,999 บาท
20,499 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
15-19 มี.ค. 62
15,999 บาท
20,499 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
22-26 มี.ค. 62
15,999 บาท
20,499 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เทียนสิน ดินแดนประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ 5 วัน 4 คืน