ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น Big Amazing Guilin 6 วัน 5 คืน

ไฮไลท์

Big Amazing Guilin 6 วัน 5 คืน กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น เมืองแห่งภูเขาสวย น้ำใส ถ้ำงาม
  • เป็ดปักกิ่ง ปลาแช่เบียร์ เผือกอบน้ำผึ้ง หมูตงปอกกระบอกไม้ไผ่ สุกี้เห็ด
  • พักหยางซั่ว 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: BWKWL01

6 วัน / 5 คืน

เริ่มเพียง
  • 23,300 บาท

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น Big Amazing Guilin 6 วัน 5 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
23,300 บาท
3,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 23,300 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 23,300 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 14,500 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น Big Amazing Guilin 6 วัน 5 คืน