ทัวร์จีน เฉินตู ง้อไบ๊ T-SUD CHENGDU WORLD HERITAGE 6 วัน 5 คืน

ไฮไลท์

เฉินตู ง้อไบ๊ ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน พิเศษ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อุทยานน้ำตกซื่อสุ่ย นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจิ๋วติ่ง ถนนคนเดินจิ๋นหลี่
  • ถนนคนเดินจิ๋นหลี่

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: ZECTU02

6 วัน / 5 คืน

เริ่มเพียง
  • 23,900 บาท

ทัวร์จีน เฉินตู ง้อไบ๊ T-SUD CHENGDU WORLD HERITAGE 6 วัน 5 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
22-27 พ.ย. 61
23,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 23,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 23,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 11,900 บาท
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 61
24,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 24,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 24,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 12,900 บาท
5-10 ธ.ค. 61
25,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 25,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 25,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 12,900 บาท
20-25 ธ.ค. 61
23,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 23,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 23,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 11,900 บาท
26-31 ธ.ค. 61
26,999 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 26,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 26,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 12,900 บาท
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
29,999 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 29,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 29,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,900 บาท
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62
28,999 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 28,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 28,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,900 บาท
30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 62
27,999 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 27,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 27,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์จีน เฉินตู ง้อไบ๊ T-SUD CHENGDU WORLD HERITAGE 6 วัน 5 คืน