ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ดินแดนอวตาร T-SUD DREAM OF NATURE ZHANGJIAJIE 6 วัน 5 คืน

ไฮไลท์

ดินแดนอวตาร งดงามดั่งความฝัน ชมแสงสีเมืองโบราณเฟิ่งหวง สวยงามสุดบรรยาย สะพานแก้วสุดเสียว สักครั้งในชีวิตต้องลอง !! เมนูพิเศษปิ้งย่างสไตล์เกาหลี อาหารไทย
  • ถนนคนเดินซีปู้เจีย ถนนคนเดินหวงซิงหลู่
  • เมนูพิเศษปิ้งย่างสไตล์เกาหลี อาหารไทย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: ZECSX13

6 วัน / 5 คืน

เริ่มเพียง
  • 19,999 บาท

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ดินแดนอวตาร  T-SUD DREAM OF NATURE ZHANGJIAJIE  6 วัน 5 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
21-26 พ.ย. 61
19,999 บาท
4,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 22,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 22,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 11,900 บาท
26-31 ธ.ค. 61
24,999 บาท
5,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 27,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 27,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,900 บาท
28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
28,999 บาท
7,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 31,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 31,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 16,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม






ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ดินแดนอวตาร T-SUD DREAM OF NATURE ZHANGJIAJIE 6 วัน 5 คืน