ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย T-SUD IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE 4 วัน 3 คืน

ไฮไลท์

สัมผัสความมหัศจรรย์ของถ้ำประตูสวรรค์ นั่งกระเช้าชมวิวยาวที่สุดในโลก สู่เขาเทียนเหมินซาน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย เมนูพิเศษปิ้งย่างสไตล์เกาหลี สุกี้เห็ด อาหารไทย
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงหลู่
  • เมนูพิเศษปิ้งย่างสไตล์เกาหลี สุกี้เห็ด อาหารไทย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: ZECSX12

4 วัน / 3 คืน

เริ่มเพียง
  • 14,999 บาท

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย T-SUD IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE  4 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
23-26 พ.ย. 61
14,999 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 17,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
14-17 ธ.ค. 61
15,999 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 18,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 18,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
21-24 ธ.ค. 61
15,999 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 18,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 18,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
28-31 ธ.ค. 61
19,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 22,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 22,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 11,900 บาท
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
23,999 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 26,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 26,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย T-SUD IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE 4 วัน 3 คืน