ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี T-Sud Spirit of Shanghai 5 วัน 3 คืน

ไฮไลท์

T-Sud Spirit of Shanghai 5 วัน 3 คืน เที่ยวเต็มครบ 3 เมืองดัง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี
  • ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาดเถาเป่า
  • ซี่โครงหมูอู๋ซี ไก่ขอทาน หมูพันปี ไก่แดง เสี่ยงหลงเปา

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: ZEPVG07

5 วัน / 3 คืน

เริ่มเพียง
  • 9,999 บาท

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี  T-Sud Spirit of Shanghai 5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
9-13 พ.ย. 61
14,999 บาท
3,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 17,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
16-20 พ.ย. 61
14,999 บาท
3,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 17,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
22-26 พ.ย. 61
9,999 บาท
3,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 17,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
23-27 พ.ย. 61
9,999 บาท
3,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 17,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61
9,999 บาท
3,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 17,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
1-5 ธ.ค. 61
16,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 19,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 19,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,900 บาท
5-9 ธ.ค. 61
16,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 19,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 19,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,900 บาท
6-10 ธ.ค. 61
16,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 19,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 19,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,900 บาท
14-18 ธ.ค. 61
14,999 บาท
3,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 17,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
23,999 บาท
5,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 26,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 26,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 12,900 บาท
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
23,999 บาท
5,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 26,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 26,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 12,900 บาท
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62
23,999 บาท
5,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 26,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 26,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 12,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี T-Sud Spirit of Shanghai 5 วัน 3 คืน