ทัวร์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunter in Russia 7 วัน 5 คืน

ไฮไลท์

Aurora Hunter in Russia 7 วัน 5 คืน ตามล่าหาแสงเหนือ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ วิหารเซนต์บาซิล จตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน วิหารเซนต์ซาเวียร์
  • ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: SMMOW03

7 วัน / 5 คืน

เริ่มเพียง
  • 52,888 บาท

ทัวร์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunter in Russia 7 วัน 5 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
9-15 พ.ย. 61
54,888 บาท
8,900 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 54,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 54,888 บาท
17-23 พ.ย. 61
54,888 บาท
8,900 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 54,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 54,888 บาท
30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 61
55,888 บาท
8,900 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 55,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 54,888 บาท
7-13 ธ.ค. 61
56,888 บาท
8,900 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 56,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 54,888 บาท
11-16 ธ.ค. 61
55,888 บาท
8,900 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 55,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 54,888 บาท
21-27 ม.ค. 62
52,888 บาท
8,900 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 52,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 52,888 บาท
28 ม.ค. - 3 ก.พ. 62
52,888 บาท
8,900 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 52,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 52,888 บาท
4-10 ก.พ. 62
53,888 บาท
8,900 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 53,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 53,888 บาท
11-17 ก.พ. 62
53,888 บาท
8,900 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 53,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 53,888 บาท
18-24 ก.พ. 62
52,888 บาท
8,900 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 52,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 52,888 บาท
4-10 มี.ค. 62
53,888 บาท
8,900 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 53,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 53,888 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunter in Russia 7 วัน 5 คืน