ทัวร์เวียดนาม บาน่าฮิลส์ Amaze Bana Hills 4 วัน 3 คืน

ไฮไลท์

Amaze Bana Hills 4 วัน 3 คืน ดานัง เว้ ฮอยอัน พักหรูบนบาน่าฮิลส์ สุดฟิน นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดานัง
  • ตลาดฮาน
  • กุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลส์
  • พักหรูบนบาน่าฮิลส์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: ZEDAD06

4 วัน / 3 คืน

เริ่มเพียง
  • 13,999 บาท

ทัวร์เวียดนาม บาน่าฮิลส์ Amaze Bana Hills 4 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
15-18 พ.ย. 61
14,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 14,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 14,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 9,999 บาท
22-25 พ.ย. 61
14,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 14,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 14,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 9,999 บาท
15-18 ธ.ค. 61
14,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 14,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 14,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 9,999 บาท
17-20 ม.ค. 62
14,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 14,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 14,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 9,999 บาท
24-27 ม.ค. 62
14,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 14,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 14,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 9,999 บาท
31 ม.ค. - 3 ก.พ. 62
14,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 14,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 14,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 9,999 บาท
28-31 มี.ค. 62
13,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 13,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 13,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,999 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์เวียดนาม บาน่าฮิลส์ Amaze Bana Hills 4 วัน 3 คืน