ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์ Paradise in Bali 4 วัน 3 คืน

ไฮไลท์

Paradise in Bali 4 วัน 3 คืน เกาะสวรรค์ บาหลี ชมโชว์ บารองแด๊นซ์ วัดหลวงเบซากี หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟ ทะเลสาบ บาตูร์
  • ตลาดปราบเซียน
  • ดินเนอร์ Seafood ริมหาดจิมบารัน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: ZEDPS01

4 วัน / 3 คืน

เริ่มเพียง
  • 14,888 บาท

ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์ Paradise in Bali 4 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
15-18 พ.ย. 61
16,888 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 16,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,888 บาท
22-25 พ.ย. 61
16,888 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 16,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,888 บาท
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61
16,888 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 16,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,888 บาท
7-10 ธ.ค. 61
18,888 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 18,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 18,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 11,888 บาท
13-16 ธ.ค. 61
17,888 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 17,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 11,588 บาท
14-17 ธ.ค. 61
17,888 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 17,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 11,588 บาท
20-23 ธ.ค. 61
18,888 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 18,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 18,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 11,888 บาท
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
22,888 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 22,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 22,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 16,588 บาท
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
20,888 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 20,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 20,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 14,588 บาท
19-22 ม.ค. 62
16,888 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 16,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,888 บาท
26-29 ม.ค. 62
16,888 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 16,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,888 บาท
31 ม.ค. - 3 ก.พ. 62
16,888 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 16,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,888 บาท
21-24 ก.พ. 62
16,888 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 16,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,888 บาท
23-26 ก.พ. 62
16,888 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 16,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,888 บาท
1-4 มี.ค. 62
16,888 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 16,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,888 บาท
14-17 มี.ค. 62
16,888 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 16,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,888 บาท
16-19 มี.ค. 62
16,888 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 16,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,888 บาท
23-26 มี.ค. 62
16,888 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 16,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,888 บาท
28-31 มี.ค. 62
16,888 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 16,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,888 บาท
30 มี.ค. - 2 เม.ย. 62
16,888 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 16,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,888 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์บาหลี เกาะสวรรค์ Paradise in Bali 4 วัน 3 คืน