ทัวร์อเมริกา ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส Dashing West America 8 วัน 5 คืน

ไฮไลท์

Dashing West America 8 วัน 5 คืน ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส บาร์สโตว์ เฟรสโน ซานฟรานฯ
  • พักลาสเวกัส 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: ZELAX01

8 วัน / 5 คืน

เริ่มเพียง
  • 72,999 บาท

ทัวร์อเมริกา ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส Dashing West America 8 วัน 5 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
19-26 ก.พ. 62
72,999 บาท
12,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 72,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 72,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 55,999 บาท
19-26 มี.ค. 62
73,999 บาท
12,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 73,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 73,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 56,999 บาท
9-16 เม.ย. 62
79,999 บาท
12,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 79,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 79,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 62,999 บาท
14-21 พ.ค. 62
74,999 บาท
12,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 74,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 74,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 57,999 บาท
11-18 มิ.ย. 62
74,999 บาท
12,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 74,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 74,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 57,999 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์อเมริกา ลอสแอนเจลิส ลาสเวกัส Dashing West America 8 วัน 5 คืน