ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี Namaste India 5 วัน 3 คืน

ไฮไลท์

Namaste India 5 วัน 3 คืน ชัยปุระ อัครา เดลี อินเดียจะกี่ครั้งก็หลงรัก ตะลุยเมืองชัยปุระ ล่าตามหาเมืองสีชมพู ฮาวามาฮาล มนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล
  • ตลาดพื้นเมืองจันปาตร์ต
  • พิเศษ !! บริการอาหารไทย 1 มื้อ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: ZEDEL01

5 วัน / 3 คืน

เริ่มเพียง
  • 16,999 บาท

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี Namaste India 5 วัน 3 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
25-29 ม.ค. 62
17,999 บาท
4,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 17,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 12,999 บาท
1-5 ก.พ. 62
17,999 บาท
4,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 17,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 12,999 บาท
15-19 ก.พ. 62
17,999 บาท
4,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 17,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 12,999 บาท
16-20 ก.พ. 62
19,777 บาท
4,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 19,777 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 17,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 14,999 บาท
22-26 ก.พ. 62
16,999 บาท
4,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 16,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 11,999 บาท
8-12 มี.ค. 62
17,999 บาท
4,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 17,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 12,999 บาท
15-19 มี.ค. 62
17,999 บาท
4,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 17,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 12,999 บาท
22-26 มี.ค. 62
17,999 บาท
4,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 17,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 12,999 บาท
29 มี.ค. - 2 เม.ย. 62
17,999 บาท
4,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 17,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 12,999 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี Namaste India 5 วัน 3 คืน