ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี YANGON 2D1N BY Air Asia

ไฮไลท์

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน สูงสุดของพม่า พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระพุทธไสยาสน์ซเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ้ปุ่น เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พระเจดีย์โบตะทาวน์ ชิมเมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง พักโรงแรม 4 ดาว
  • ชิมเมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
  • พักโรงแรม 4 ดาว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: ZERGN07

2 วัน / 1 คืน

เริ่มเพียง
  • 7,999 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี YANGON 2D1N BY Air Asia
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
8-9 ธ.ค. 61
9,588 บาท
1,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 9,588 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 9,588 บาท
9-10 ธ.ค. 61
9,588 บาท
1,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 9,588 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 9,588 บาท
30-31 ธ.ค. 61
10,588 บาท
1,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 10,588 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 10,588 บาท
31 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
10,588 บาท
1,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 10,588 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 10,588 บาท
19-20 ม.ค. 62
8,588 บาท
1,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,588 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,588 บาท
26-27 ม.ค. 62
8,588 บาท
1,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,588 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,588 บาท
5-6 ก.พ. 62
7,888 บาท
1,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,888 บาท
18-19 ก.พ. 62
7,888 บาท
1,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,888 บาท
23-24 ก.พ. 62
8,588 บาท
1,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,588 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,588 บาท
9-10 มี.ค. 62
8,588 บาท
1,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,588 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,588 บาท
16-17 มี.ค. 62
8,588 บาท
1,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,588 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,588 บาท
30-31 มี.ค. 62
8,888 บาท
1,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,888 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี YANGON 2D1N BY Air Asia