ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา ไหว้พระ 9 วัด FIVE STAR MYANMAR 2D1N BY THAI LION

ไฮไลท์

ย่างกุ้ง หงสา พักโรงแรมสุดหรู 5 ดาว ไหว้พระ 9 วัด สักการะ 2 มหาบูชาสถาน สูงสุดของพม่า พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง พระนอนตาหวาน พระนอนยิ้มหวาน พระ 4 ทิศ เจดีย์โบตะทาวน์ พระหินอ่อน วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดงาทัตจี ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ
  • ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ
  • พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
  • พักโรงแรมสุดหรู 5 ดาว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: ZERGN09

2 วัน / 1 คืน

เริ่มเพียง
  • 6,999 บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา ไหว้พระ 9 วัด FIVE STAR MYANMAR 2D1N BY THAI LION
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
26-27 พ.ย. 61
6,999 บาท
2,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,999 บาท
3-4 ธ.ค. 61
7,999 บาท
2,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,999 บาท
10-11 ธ.ค. 61
8,999 บาท
2,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,999 บาท
17-18 ธ.ค. 61
7,999 บาท
2,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,999 บาท
24-25 ธ.ค. 61
7,999 บาท
2,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 7,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 7,999 บาท
31 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
8,999 บาท
2,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,999 บาท
7-8 ม.ค. 62
6,999 บาท
2,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,999 บาท
14-15 ม.ค. 62
6,999 บาท
2,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,999 บาท
21-22 ม.ค. 62
6,999 บาท
2,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,999 บาท
28-29 ม.ค. 62
6,999 บาท
2,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,999 บาท
18-19 ก.พ. 62
8,999 บาท
2,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,999 บาท
25-26 ก.พ. 62
6,999 บาท
2,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,999 บาท
4-5 มี.ค. 62
6,999 บาท
2,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,999 บาท
11-12 มี.ค. 62
6,999 บาท
2,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,999 บาท
18-19 มี.ค. 62
6,999 บาท
2,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,999 บาท
25-26 มี.ค. 62
6,999 บาท
2,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 6,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 6,999 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา ไหว้พระ 9 วัด FIVE STAR MYANMAR 2D1N BY THAI LION