ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N BY Air Asia

ไฮไลท์

มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ชมป่าทะเลย์เจดีย์ ระฆังมิงกุน พระราชวังมัฌะเลย์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สะพานไม้อู้เบ้ง เจดีย์ชเวสิกอง วัดอานันดา วัดมนุหะ พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา ชมโชว์ "หุ่นเชิดโบราณ"
  • พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: ZEMDL04

4 วัน / 3 คืน

เริ่มเพียง
  • 11,888 บาท

ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N BY Air Asia
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
22-25 พ.ย. 61
12,999 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 12,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 12,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 9,999 บาท
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 61
12,999 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 12,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 12,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 9,999 บาท
13-16 ธ.ค. 61
13,999 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 13,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 13,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,599 บาท
20-23 ธ.ค. 61
13,999 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 13,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 13,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,599 บาท
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
19,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 19,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 19,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,599 บาท
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
19,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 19,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 19,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 13,599 บาท
18-21 ม.ค. 62
12,999 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 12,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 12,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 9,999 บาท
31 ม.ค. - 3 ก.พ. 62
12,999 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 12,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 12,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 9,999 บาท
7-10 ก.พ. 62
12,999 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 12,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 12,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 9,999 บาท
21-24 ก.พ. 62
12,999 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 12,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 12,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 9,999 บาท
7-10 มี.ค. 62
12,999 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 12,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 12,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 9,999 บาท
14-17 มี.ค. 62
12,999 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 12,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 12,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 9,999 บาท
21-24 มี.ค. 62
12,999 บาท
3,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 12,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 12,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 9,999 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N BY Air Asia