ทัวร์มาเก๊า จองปุ๊ป เที่ยวปั๊ป 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)

ไฮไลท์

• เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ • ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ • ไป สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองดอกไม้หนันซาน • ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ • ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า • ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: GO1MFM-FD011

3 วัน / 2 คืน

เริ่มเพียง
  • 8,888 บาท

ทัวร์มาเก๊า จองปุ๊ป เที่ยวปั๊ป 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
5-7 ม.ค. 62
8,888 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,888 บาท
11-13 ม.ค. 62
8,888 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,888 บาท
12-14 ม.ค. 62
8,888 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,888 บาท
18-20 ม.ค. 62
8,888 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,888 บาท
19-21 ม.ค. 62
8,888 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,888 บาท
25-27 ม.ค. 62
8,888 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,888 บาท
26-28 ม.ค. 62
8,888 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 8,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 8,888 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์มาเก๊า จองปุ๊ป เที่ยวปั๊ป 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)