ทัวร์จีน T-Sud Beijing Shanghai Two Cities 6 วัน 4 คืน

ไฮไลท์

กรุงปักกิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ สัมผัส กำแพงเมืองจีน ที่สุดของความยิ่งใหญ่ ไหว้พระขอพร วัดพระหยกขาว จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านหยก ด่านจีหย่งกวน ช้อปปิ้ง THE PLACE
  • ช้อปปิ้ง THE PLACE
  • เมนูเด็ด เป็ดปักกิ่ง สุกี้สมุนไพร

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: ZEBZPEK06

6 วัน / 4 คืน

เริ่มเพียง
  • 21,999 บาท

ทัวร์จีน T-Sud Beijing Shanghai Two Cities 6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
14-19 ก.พ. 62
22,999 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 25,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 25,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 12,900 บาท
19-24 ก.พ. 62
22,999 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 25,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 25,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 12,900 บาท
28 ก.พ. - 5 มี.ค. 62
21,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 24,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 24,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 11,900 บาท
7-12 มี.ค. 62
21,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 24,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 24,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 11,900 บาท
14-19 มี.ค. 62
21,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 24,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 24,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 11,900 บาท
21-26 มี.ค. 62
21,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 24,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 24,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 11,900 บาท
28 มี.ค. - 2 เม.ย. 62
21,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 24,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 24,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 11,900 บาท
4-9 เม.ย. 62
22,999 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 25,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 25,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 12,900 บาท
25-30 เม.ย. 62
21,999 บาท
4,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 24,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 24,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 11,900 บาท
1-6 พ.ค. 62
22,999 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 25,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 25,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 12,900 บาท
16-21 พ.ค. 62
22,999 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 25,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 25,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 12,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์จีน T-Sud Beijing Shanghai Two Cities 6 วัน 4 คืน