ทัวร์จีน เมืองฮาบิ้น Harbin Icy snow ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว

ไฮไลท์

พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง ถนนคนเดินหม่านชิง โบสถ์เซนต์โซเฟีย สวนสตาลิน หรือ ซื่อต้าหลินกงหยวน พิเศษนั่งรถไฟไปกลับ HIGH SPEED TRAIN
  • เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว
  • พักโรงแรม 4 ดาว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: ZESHE01

6 วัน / 4 คืน

เริ่มเพียง
  • 28,999 บาท

ทัวร์จีน เมืองฮาบิ้น Harbin Icy snow ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
19-24 ธ.ค. 61
28,999 บาท
33,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 18,900 บาท
26-31 ธ.ค. 61
29,999 บาท
34,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 18,900 บาท
2 ม.ค. - 7 ธ.ค. 61
28,999 บาท
33,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 18,900 บาท
9-14 ม.ค. 62
28,999 บาท
33,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 18,900 บาท
16-21 ม.ค. 62
28,999 บาท
33,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 18,900 บาท
23-28 ม.ค. 62
28,999 บาท
33,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 18,900 บาท
30 ม.ค. - 4 ก.พ. 62
28,999 บาท
33,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 18,900 บาท
13-18 ก.พ. 62
28,999 บาท
33,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 18,900 บาท
20-25 ก.พ. 62
28,999 บาท
33,999 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 18,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์จีน เมืองฮาบิ้น Harbin Icy snow ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว