ทัวร์เวียดนาม The wonderful sapa สุดฟิน พักซาปา 2 คืน

ไฮไลท์

ชมนาขั้นบันได หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต ช้อปปิ้งตลาด เลิฟมาร์เก็ต ถนน 36 สาย

  • ชมนาขั้นบันได หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต
  • บริการอาหารครบทุกมื้อ เมนูพิเศษสุกี้หม้อไฟ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: ZEHAN14

3 วัน / 2 คืน

เริ่มเพียง
  • 9,999 บาท

ทัวร์เวียดนาม The wonderful sapa สุดฟิน พักซาปา 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
2-4 พ.ย. 61
10,888 บาท
13,388 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 10,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 10,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,888 บาท
10-12 พ.ย. 61
10,888 บาท
13,388 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 10,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 10,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,888 บาท
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
10,888 บาท
13,388 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 10,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 10,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,888 บาท
1-3 ธ.ค. 61
11,888 บาท
14,388 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 11,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 11,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,888 บาท
9-11 ธ.ค. 61
10,888 บาท
13,388 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 10,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 10,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,888 บาท
15-17 ธ.ค. 61
11,888 บาท
14,388 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 11,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 11,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,888 บาท
29-31 ธ.ค. 61
17,888 บาท
20,888 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 17,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 11,888 บาท
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62
16,888 บาท
19,888 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 16,888 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,888 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 10,888 บาท
19-21 ม.ค. 62
10,999 บาท
13,499 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 10,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 10,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,999 บาท
26-28 ม.ค. 62
10,999 บาท
13,499 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 10,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 10,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,999 บาท
16-18 ก.พ. 62
11,999 บาท
14,499 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 11,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 11,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,999 บาท
2-4 มี.ค. 62
11,999 บาท
14,499 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 11,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 11,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,999 บาท
15-17 มี.ค. 62
11,999 บาท
14,499 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 11,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 11,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,999 บาท
22-24 มี.ค. 62
11,999 บาท
14,499 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 11,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 11,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,999 บาท
29-31 มี.ค. 62
11,999 บาท
14,499 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 11,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 11,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,999 บาท
5-7 เม.ย. 62
11,999 บาท
14,499 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 11,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 11,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,999 บาท
12-14 เม.ย. 62
13,999 บาท
164,499 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 13,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 13,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 9,999 บาท
27-29 เม.ย. 62
11,999 บาท
14,499 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 11,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 11,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,999 บาท
10-12 พ.ค. 62
11,999 บาท
14,499 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 11,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 11,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,999 บาท
7-9 มิ.ย. 62
9,999 บาท
12,499 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 9,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 9,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 บาท
14-16 มิ.ย. 62
9,999 บาท
12,499 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 9,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 9,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 บาท
21-23 มิ.ย. 62
9,999 บาท
12,499 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 9,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 9,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 บาท
28-30 มิ.ย. 62
9,999 บาท
12,499 บาท
แสดง
รับจอง
15คน
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 9,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 9,999 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,999 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์เวียดนาม The wonderful sapa สุดฟิน พักซาปา 2 คืน