ทัวร์บาหลี Finale Bali-Borobudur 5 วัน 3 คืน เที่ยวสวรรค์บนดิน เกาะบาหลี

ไฮไลท์

เที่ยวกับเรา...ไม่มีวันสิ้นสุด Finale Bali-Borobudur 5 วัน 3 คืน เที่ยวสวรรค์บนดิน เกาะบาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
  • พิเศษ !! อาหารซีฟู๊ดริมหาดชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: ZEDPS02

5 วัน / 3 คืน

เริ่มเพียง
  • 22,999 บาท

ทัวร์บาหลี Finale Bali-Borobudur 5 วัน 3 คืน เที่ยวสวรรค์บนดิน เกาะบาหลี
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
20-24 ธ.ค. 61
23,999 บาท
0 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 23,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 23,999 บาท
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
34,999 บาท
0 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 34,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 34,999 บาท
17-21 ม.ค. 62
22,999 บาท
0 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 22,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 22,999 บาท
21-25 ก.พ. 62
23,999 บาท
0 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 23,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 23,999 บาท
14-18 มี.ค. 62
23,999 บาท
0 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 23,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 23,999 บาท
13-17 เม.ย. 62
31,999 บาท
0 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 31,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 31,999 บาท
9-13 พ.ค. 62
23,999 บาท
0 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 23,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 23,999 บาท
13-17 มิ.ย. 62
24,999 บาท
0 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 24,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 24,999 บาท
11-15 ก.ค. 62
24,999 บาท
0 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 24,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 24,999 บาท
1-5 ส.ค. 62
22,999 บาท
0 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 22,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 22,999 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์บาหลี Finale Bali-Borobudur 5 วัน 3 คืน เที่ยวสวรรค์บนดิน เกาะบาหลี