ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เยือนยุโรปกลางเอเซีย

ไฮไลท์

บินเช้า-กลับดึก เที่ยวสุดคุ้ม !! 4 เมือง เยือนยุโรปกลางเอเซีย ชมโชว์หยวนหมิงหยวน มื้อพิเศษ.. เป็ดปักกิ่ง เป๋าฮื้อ ไวน์แดง
  • ช้อปปิ้งหลอหวู่ เซนเตอร์
  • มื้อพิเศษ.. เป็ดปักกิ่ง เป๋าฮื้อ ไวน์แดง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: ZEHKG21

4 วัน / 3 คืน

เริ่มเพียง
  • 12,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง  เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เยือนยุโรปกลางเอเซีย
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
15-18 ก.พ. 62
13,999 บาท
3,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 13,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 13,999 บาท
21-24 ก.พ. 62
12,999 บาท
3,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 12,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 12,999 บาท
22-25 ก.พ. 62
13,999 บาท
3,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 13,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 13,999 บาท
22-25 มี.ค. 62
13,999 บาท
3,500 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 13,999 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 13,999 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เยือนยุโรปกลางเอเซีย