ทัวร์ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น 3D2N By CATHAY PACIFIC AIRWAYS

ไฮไลท์

ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง นั่งกระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา พักฮ่องกง 2 คืน ชมแสงสี SYMPHONY OF LIGHTS วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน วัดโป่วหลิน ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน และ Citygate Outlets พิเศษ!! อร่อยเต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ...ที่หลี่หยุ่นหมุ่น
  • ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน และ Citygate Outlets
  • พิเศษ!! อร่อยเต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ...ที่หลี่หยุ่นหมุ่น

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊ก

รหัสทัวร์: ZEHKG06

3 วัน / 2 คืน

เริ่มเพียง
  • 16,900 บาท

 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น 3D2N By CATHAY PACIFIC AIRWAYS
ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3ท่าน / ห้อง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว(บวกเพิ่ม)

ราคาอื่น ๆ
สถานะ
ขนาดกรุ๊ป
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
16,900 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 16,900 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 15,900 บาท
14-16 ธ.ค. 61
17,900 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,900 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,900 บาท
22-24 ก.พ. 62
17,900 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,900 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,900 บาท
8-10 มี.ค. 62
17,900 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,900 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,900 บาท
15-17 มี.ค. 62
17,900 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,900 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,900 บาท
22-24 มี.ค. 62
17,900 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,900 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,900 บาท
29-31 มี.ค. 62
17,900 บาท
5,000 บาท
แสดง
รับจอง
รายละเอียด ราคา
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 17,900 บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง 16,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ติดต่อสอบถาม


ทัวร์ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น 3D2N By CATHAY PACIFIC AIRWAYS